Pàgines

dimecres, 30 d’abril del 2008

Superar la desacceleració


La desacceleració del sector de la construcció està fent que la creació d'ocupació en la resta de sectors sigui insuficient, per compensar el que perd i el que demanden els qui s'incorporen al mercat de treball.

La preocupació per l'atur pot fer que , de vegades, no ens ocupem de l'ocupació.

Hi ha alternatives a la crisi del maó? Sí. Fins i tot algunes ja se n'estan construint i estan donant resultats, com corroborava l'última enquesta de població activa. No obstant això, és convenient accelerar-les.

Les economies regionals on la indústria té un pes major, han patit menys, algunes, fins i tot, han creat ocupació neta.

Així doncs, la senda és continuar millorant el nostre teixit industrial amb productes de més valor afegit i amb una forma de produir-los més competitiva. Incorporar coneixement al que es fa i com es fa, funciona.

Això significa invertir per a que els sectors madurs no es quedin obsolets i que s’aposti per sectors amb uns amplis continguts tecnològics i relacionats amb salut, medi ambient, energia i tecnologies de la comunicació i la informació.

D'altra banda, l'estoc de cases sense vendre, no és l'expressió de la satisfacció de les necessitats d'habitatge. Més bé és tot el contrari. Hi ha un excés de cases construïdes on no hi ha la gent (segones residencies i zones turístiques) i les que si ubicades on hi ha demanda no coberta, estan a uns preus que no s'ajusten a les possibilitats dels compradors.

La solució del sector és, junt amb la rehabilitació i l'obra pública, ajustar els preus a la demanda real i que l'habitatge nou respongui, en preus i ubicació, a ella i no a l'especulació dels sectors financers.

Una altre línia d’actuació consisteix a incrementar els serveis de qualitat per a empreses i persones. Es crea ocupació, alhora, que es satisfan necessitats no suficientment ateses.

Aquests són els deures dels governs i la societat per superar la desacceleració.
En definitiva, es tracta d’ ocupar-se de l'ocupació, sense desatendre les persones aturades.