Pàgines

dimarts, 26 de maig del 2009

Ves per on! 40 economistes (nord-americans) advoquen per resindicalitzar la vida econòmicaL’amic Jose Luis Lopez Bulla, em va posar sobre la pista i després de llegir-ho em va semblar que: "no deixava de ser molt curiós, i fins i tot simptomàtic! "

Allà als EE.UU, tres premis Nobel (Kenneth Arrow ·Dean Baker · Joseph Stiglitz · ) i 37 economistes de prestigi advoquen per la resindicalització de la vida econòmica i aquí a Espanya alguns economistes de “conegut prestigi” advoquen per una reforma laboral on l’acomiadament no tindria tutela judicial, la qual cosa sí dualitza el mercat de treball, doncs, crearia un nou marc laboral per a la gent que es contractés partir d'ara, i tot això per resoldre una crisi econòmica que ells mateixos reconeixen que no té origen laboral.

Aquesta es potser una “petita diferencia”, no?