Pàgines

dimecres, 10 d’octubre del 2007

Prevenir la foscor


Finalment, ha vist la llum l'expedient informatiu sobre l'apagada de juliol a Barcelona.

La lectura de l'informe és un tant enrevessada, per la profusió de detalls tècnics, però resulta molt aclaridora.

Al informe s'afirma que "l'incident, malgrat s'inicia amb la caiguda del cable 110 kV a Collblanc, en realitat està motivat per una situació molt greu de deficient manteniment de la xarxa afectada, tant en la part de 110 kV com en la de 220 kV". És a dir, tant en la part de FECSA-ENDESA com en la de REE.

No és pas una decisió salomònica, és la clara imputació d'una falta molt greu de prevenció a les dues companyies elèctriques. A cadascuna, pel seu. Perquè ambdues van prioritzar la rendibilitat al servei i l'accionista al client. Oblidant dolosament que la prevenció i el manteniment no son imposicions capricioses sinó necessitats per garantir el subministrament elèctric i la seva qualitat.

Amb aquest documentat informe, al qual es pot accedir a través d'Internet, s'inicia el llarg camí de l'exigència de responsabilitats a les empreses. Encara resta per venir l’expedient sancionador i el previsible periple judicial, que les empreses elèctriques impulsaran per demorar-ne l’acceptació de la seva actuació.

Aquesta actitud no es nova. Ja al mes d'agost, ambdues elèctriques es llançaven els plats pel cap i li passaven la culpa a l'altra. Aquesta negativa a assumir les seves responsabilitats trasllada encara més foscor i incertesa a la ciutadania, que veu com a més a més de patir la falta del servei elèctric, observa atònita la desresponsabilització d’aquells a qui els hi paga perquè li prestin el servei.

Això s’ha acabat. Les conclusions són taxatives, cada una, en la seva part de la xarxa, va cometre el mateix pecat de deixadesa i falta de prevenció.

Però, no sol hi ha conclusions a l'informe, hi ha també una relació de mesures a prendre. Això és el veritablement important per prevenir la repetició d'esdeveniment tan lamentable. La majoria d'elles exigeixen més prevenció i manteniment de la xarxa actual i també noves inversions per evitar que es col·lapsi.

El Govern ha de fer que les elèctriques compleixin les seves obligacions. Amb el projecte de llei de qualitat elèctrica, que ha de veure la llum el més ràpid possible, reforçarà la seva autoritat i podrà fer-ho.

D’això en depèn no quedar-nos a les fosques.